Sadaqah
Allah by Zakiya
48 days passed
       
R0.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,000.00
TARGET
Read more Donate
community
Lillah
Interest
Fresh Vegetables to Vulnerable Communities
173 days passed
       
R0.00
Raised
R0.00
Disbursed
R20,000.00
TARGET
Waqf
Sadaqah-Jaariyah
Awqaf SA Hajj Waqf
365 days remaining
       
R3,795,518.05
Raised
R0.00
Disbursed
R6,493,506.49
TARGET
Read more Donate
awqafsa
Sadaqah-Jaariyah
Lillah
Sponsor a Student of Din
125 days remaining
       
R25.00
Raised
R0.00
Disbursed
R4,200,000.00
TARGET
Read more Donate
madina-institute-south-africa
Sadaqah-Jaariyah
Mirphukas Toilets
       
R270.00
Raised
R0.00
Disbursed
R10,000.00
TARGET
Zakah
Lillah
Yemen Appeal
153 days remaining
       
R515.00
Raised
R265.00
Disbursed
R60,000.00
TARGET
Sadaqah
Giver of Faith by Fatema
58 days passed
       
R0.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,000.00
TARGET
Read more Donate
community
Sadaqah
Alhumdulillah by Yasmin
58 days passed
       
R500.00
Raised
R0.00
Disbursed
R2,000.00
TARGET
Read more Donate
community
Sadaqah
Lillah
Repair the Chively Masjid
511 days passed
       
R0.00
Raised
R0.00
Disbursed
R70,000.00
TARGET
Read more Donate
sanzaf
Sadaqah
Sadaqah-Jaariyah
Water Waqf
576 days passed
       
R316,445.00
Raised
R0.00
Disbursed
R500,000.00
TARGET
Read more Donate
sanzaf
Esaale Sawaab
Lillah
Community Development Projects
531 days passed
       
R1,200.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,000,000.00
TARGET
Read more Donate
huda-sa
Sadaqah
Synergy by Shehnaz
34 days passed
       
R0.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,000.00
TARGET
Read more Donate
community
Sadaqah
Surah ArRahman by Sabiha
58 days passed
       
R2,510.00
Raised
R0.00
Disbursed
R3,500.00
TARGET
Read more Donate
community
Sadaqah
Seek Knowledge by Rehana
58 days passed
       
R750.00
Raised
R0.00
Disbursed
R2,000.00
TARGET
Read more Donate
community
Sadaqah
White Daisy by Shanawaaz
58 days passed
       
R250.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,000.00
TARGET
Read more Donate
community
Sadaqah
The Salt Shaker by Binti Riyaadh
58 days passed
       
R50.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,000.00
TARGET
Read more Donate
community
Lillah
Zakah
Imam Tumelo Ayub Nkopane LES
510 days remaining
       
R3,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R180,000.00
TARGET
Lillah
Zakah
Imam Thabang Jibrael Ramashamole LES
510 days remaining
       
R3,000.00
Raised
R0.00
Disbursed
R180,000.00
TARGET
Sadaqah
Masjidun Nabawi by Maleeha
58 days passed
       
R310.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,000.00
TARGET
Read more Donate
community
Waqf
Sadaqah-Jaariyah
Leaders and Legacies Waqf
267 days passed
       
R0.00
Raised
R0.00
Disbursed
R1,000,000.00
TARGET
Read more Donate
awqafsa